loading...

Aktuellt

Lediga platser till SK-kurs i Kolorektal kirurgi 14-18 okotber i Uppsala

Nu finns det möjlighet att söka SK-kurs i Kolorektal kirurgi 14-18 oktober 2019 i Uppsala.

Kursen ger en bred översikt om hela ämnesområdet, men med tyngdpunkt på de fyra vanligaste sjukdomsområdena: cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, motorikrubbningar/proktologi och akuta tillstånd. Målet är att deltagarna ska lära sig att behärska epidemiologi, klinisk bild, utredning, behandling, komplikationer och prognos. Central operationsteknik som krävs för specialistkompetens i kirurgi lärs ut. Teoretiska kunskaper förmedlas via föreläsningar och sammanfattande presentationer, som sedan appliceras på realistiska patientfall. Operationsteknik lärs ut genom att studera operationsvideor tillsammans med lärare.

Anmälan via socialstyrelsens hemsida (kursnummer 19.2.56.1). Information: Elin Eriksson, Elin.eriksson@surgsci.uu.se och Wilhelm Graf, Wilhelm.graf@akademiska.se

Instagram

10

Tips inför höstens schemaönskemål! Sk-kurs i kolorektal kirurgi i Uppsala 14-18 oktober har restplatser! In och sök på socialstyrelsens hemsida! Hälsningar Wilhelm graf @akademiskasjukhuset

Delföreningar