Vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete

Enligt Socialstyrelsens Målbeskrivning (se Introduktion till ST), delmål A5 skall den som söker specialistexamen i Kirurgi genomfört ett Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och enligt delmål A4 genomfört ett Kvalitets- och utvecklingsarbete. På olika arbetsplatser kan det variera hur mycket tid under din ST-utbildning som du får avsatt för att arbeta med ditt vetenskapliga- respektive kvalitetsarbete.