Utbildningskvalitet

För att kvalitén på specialistutbildningen i Kirurgi skall kunna granskas, och därmed garanteras, finns framför allt LIPUS som arbetar med att kontrollera och förbättra detta.

LIPUS

Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården (LIPUS) och är ett dotterbolag till fackförbundet Sveriges Läkareförbund. Efter att socialdepartementen i 2013 beslutat att LIPUS skulle ta över verksamheten från Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige AB (IPULS) ansvarar nu LIPUS för:

  1. Certifiering av kurser och kongresser för ST-läkare och specialister, hanterar kurser som inte är SK-kurser.
  2. Administration och samordning av SPUR-inspektioner

SPUR

Läkarförbundets specialistutbildningsråd (SPUR) bildades 1989 för att inspektera och utvärdera kliniker som utbildade ST-läkare. Enligt ovan genomförs för närvarande inspektionerna av LIPUS. Kirurgklinikerna i Sverige ska med jämna mellanrum genomgå SPUR-inspektioner (som mest får det gå 5 år mellan inspektionerna). Inspektionen innebär att inspektörer (vanligen läkare inom Kirurugi som jobbar på andra kliniker som genomgått SPUR-inspektörsutbildning) kommer till kliniken och kontrollerar hur utbildningsklimatet är på kliniken. Detta ser genom intervjuer av anställda i olika positioner och inspektion av verksamheten. Efter inspektionen skriver inspektörerna ihop en rapport som förmedlas till kliniken och även finns tillgänglig på lipus.se. Gå in och se hur den klinik du jobbar på står sig jämfört med andra kliniker.