Utbildningskvalitet

Lipus

Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS) har från den 1 mars 2013 tagit över två verksamheter från IPULS AB:

  1. Certifiering av kurser och kongresser för ST-läkare och specialister, hanterar kurser som inte är SK-kurser.
  2. Administration och samordning av SPUR-inspektioner

Information, kurskatalog finns på LIPUS sida.

SPUR

Läkarförbundets specialistutbildningsråd (SPUR) bildades 1989 för att inspektera och utvärdera kliniker utbildade ST-läkare. För närvarande genomförs inspektionerna av Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (LIPUS)

Kirurgklinikerna i Sverige ska med jämna mellanrum genomgå SPUR-inspektioner, resultatet finns på LIPUS websida, gå in och se hur den klinik du jobbar på står sig jämfört med andra kliniker.