STÖK: inte så stökigt som det kan låta
 

STÖK kurserna riktas mot ST-läkare på alla utbildningsnivåer och fokuserar på kirurgisk anatomi och teknik genom operationer i laboratoriemiljö. Kursernas uppgift är att lära ut ingrepp som du som ung kirurg är tvungen att kunna, men kanske nästan aldrig får öva. 

STÖK 1 innefattar en mängdträningskurs i buköppning, bukslutning och tarmanastomos (”In och ut utan att skada!”).
STÖK 2 fokuserar på alla vanliga öppna ingrepp som utförs en vanlig journatt (”Öppna och tag bort!”).
STÖK 3 fortsätter med en kurs i övre gastrointestinal kirurgi både nedanför och ovanför diafragma, urologi samt praktisk hantering av stapelinstrument (”Sätt ihop, deviera och stäng!”).
STÖK 4 är en avancerad kurs med traumalaparotomi vid bukskador och urakut thoraxkirurgi (”Stoppa blödningen, packa och kör!”).

Länk till www.traumanorr.se 

Artikel från Svensk Kirurgi