Litteratur

Här nedan har vi samlat tips på litteratur som är rekommenderad läsning under ST-utbildningen. Under 2017 tillfrågades respektive delförening av KIRUB-styrelsen, om de var tvungna att välja en bok som de skulle rekommendera oss ST-läkare att läsa i just deras ämne, vilken skulle de då vara. Vissa av delföreningarna kunde inte välja bara en bok utan valde ändå att rekommendera två. Vissa av delföreningarna har inte svarat och de fallen har KIRUB valt att gå in och rekommendera en eller två böcker, vilka de gäller framgår längst ned i respektive stycke. De böcker som är markerade i fet stil nedan är den rekommenderade litteraturen. Även lite gamla rekommendationer har vi låtit stå kvar tills vidare, men dessa kan alltså vara lite föråldrade. 

Allmänt

Zollingers Atlas of Surgical Operations Robert M., Jr. Zollinger, Publisher: McGraw-Hill Professional; 8th ed (2002) ISBN: 0071363785
Basics in Clinical Nutrition. 2nd Ed. Ed: Lubos Sobotka. Publishing House Galen.2000: ISBN 80-7262-070-3
Nyhus, Condon (eds): Hernia, 5th ed, 2002, Lippincott
Bendavid (ed): Abdominal wall hernias, 2001, Springer-Verlag.
Bendan Devlins bok, numera Kingsnorth, LeBlanc (eds): Management of abdomninal hernias, 3rd ed. 2003, Chapman & Hall.
Wantz: Atlas of hernia surgery, 1991, Raven Press.

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK)

Griffin. Oesophagogastric surgery: A companion to specialist surgical practice. 5th ed. 2014. Elsevier.
Garden. Hepatobiliary and pancreatic surgery: A companion to specialist surgical practice. 5th ed. 2013. Elsevier.
Surgical management of hepato, biliary and pancreatic disorders. ed. Poston & Blumgart. Taylor &  Francis Group, 
Upper digestive Surgery: oesophagus, stomach and small intestine. ed. Taylor, Wincent & Watson
Operative Surgery: Surgery of the upper G-I tract. ed. Jamieson, Debas.
SFÖAK har inte svarat och därför kommer rekommendationerna från KIRUB.

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi (SFKRK)

Colorectal surgery: A companion to specialist surgical practice. Phillips. 2013. 5th ed. Elsevier.
Surgery of the Colon and Rectum av Nicholls o Dozois
Colon, Rectum and Anus av Gordon o Nivatvongs
Colon and Rectal Surgery av M Gorman
Surgery of the Anus,Rectum and Colon av Williams o Keighley
M Jeffery et al. Follow-up strategies for patients treated for non-metastatic colo-rectal cancer.
K Guenaga et al. Mechanical bowel preparation for elective colo-rectal surgery.
HK Andersen et al. Early enteral nutrition within 24h of colo-rectal surgery versus later commencement of feeding for postoperative compications.
S Sauerland et al. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis.
V Shaumugam et al. Rubberband ligation versus excisional haemorrhoidectomy for haemorrhoids.
SFKRK har inte svarat och därför kommer rekommendationerna från KIRUB.

Svensk Förening för Endokrinkirurgi (SFEK)

Endocrine surgery: A companion to specialist surgical practice.
Textbook of Endocrine Surgery. Ed Clark & Duh. Saunders WB Co publ.
Surgical Endocrinology. Ed Doherty & Skogseid. Lippincott Williams & Wilkins publ.
SFKRK har inte svarat och därför kommer rekommendationerna från KIRUB.
Akut kärlkirurgi. Studentlitteratur. ISBN: 9789144060354. Upplaga 2. Revisionsår 2013. (Rekommenderad)
Anatomic exposures in vascular surgery. Wind GG; RJ Valentine. 3rd ed 2013. ISBN13: 9781451184723 (För den extra intresserade)
Kärlsjukdomar av D Bergqvist och S Karacagil, Studentlitteratur 1997; ISBN 9144001562
Vensjukdomar av L Norgren, Studentlitteratur 2004; ISBN: 9789144024899
Akut kärlkirurgi av P Olofsson och E Wahlberg, Studentlitteratur 1999; ISBN: 9789144009810

Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB)

Dixon. ABC of Breast Diseases 4th edition. 2015.
Nationella riktlinjer / Svenska bröstcancergruppen
Bröstcancer. Redaktör Per Ebbe Jönsson. Utgiven av AstraZeneca 2004. ISBN 91-86327-63-1
ABC of Breast Diseases. M. Dixon. BMJ Books. ISBN 0-7279-1461-8§§
Atlas of Techniques in Breast Surgery. William Silon, W. Earle Matory Jr., Susan M Love. Lippincott- Raven. ISBN 0-397-509476-4
Atlas of Procedures in Breast cancer Surgery. Taylor and Francis. ISBN 1841842419
Bröstcancer. Jonas Bergh m fl. Karolinska Institutet, University Press, 2007. ISBN 978-91-85565-14-6
Rosa boken om bröstcancer. Cancerfonden. ISBN 91-89446-74-7
SFFB har inte svarat och därför kommer rekommendationerna från KIRUB.

Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi (SFAT)

Mattox. Trauma. 7th ed. 2013. McGraw Hill.
SFAT har inte svarat och därför kommer rekommendationerna från KIRUB.

Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknik (SIKT)

Kingsnorth. Management of abdominal hernias. 2013. 4th ed. ISBN 9781848828773
Laparoskopi
Bråck
SIKT har inte svarat och därför kommer rekommendationerna från KIRUB.

Svensk Barnkirurgisk Förening

Grottes Barnkirurgi och barnurologi. Redaktörer: Rolf Christofferson, Göran Läckgren och Arne Stenberg. Studentlitteratur 2015

Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF)

Nordzell, B. Grundläggande plastikkirurgisk teknik. 2007. Studentlitteratur.
Brännskadekompendium som finns på BRIVA Uppsala och Linköpings respektive sidor.
Uppsala
Linköping

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)

Anestesiologi av Mikael Bodelsson Studentlitteratur ISBN: 9789144069739 (Rekommenderat)
Anestesi av Sten Lindahl m fl ISBN: 9789147100545 (För den extra intresserade)