KUB-kurser

KUB-kurser är kurser för ST-läkare som är anpassade till ST-utbildningens olika delmål. De ordnas av Svensk Kirurgisk Förenings delföreningar.

Aktuella kurser hittar man på Svensk Kirurgisk Förening.  

KUB kurserna och BKT (Basal Kirurgisk Teknik) ska numera sökas centralt genom KUB sekreterare Birgitta Haglund i Uppsala. Man anmäler sig bara en gång till en KUB kurs genom att fylla i det formulär som ligger på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Birgitta Haglund är anställd av Svensk Kirurgisk Förening och administrerar alla ansökningar och fördelar kursplatserna på de olika orterna. Så snart ansökan kommer in registreras denna och besked lämnas att ansökan inkommit. Så fort plats erhållits meddelas detta och minst två månader innan kursstart ska kursavgiften inbetalas. Om platsen avbokas senast en månad innan kursstart återbetalas avgiften, men ej vid senare avbokning. Platser kommer att tilldelas enligt principen "först till kvarn". Kurssekreteraren kommer att försöka tillmötesgå önskemål om kursort.