Kurser

Obligatoriska kurser

Enligt Målbeskrivningen, se sidan Introduktion till ST, behöver du gå ett antal kurser för att kunna få specialistexamen. Allt finns definierat i Målbeskrivningen. Här nedan tar vi i första hand upp de kurser som innefattas under C-mål, det vill säga de kurser som är specifika för just Allmänkirurgi. A och B delmål är mer allmänna, riktar sig till ST-läkare inom många specialiteter och kurser brukar erbjudas via din arbetsgivare. Målbeskrivningen ger inga direkta direktiv om exakt vilka kurser som man måste gå utan under de olika delmålen finns i vissa fall beskrivet "Deltagande i en eller flera kurser". Olika kurser, ibland med samma namn, kan täcka olika delmål och ibland Del av delmål. Det är därför viktigt att kontrollera att kurserna du går täcker alla delmål. Nedan har vi gjort en sammanfattning ungefär vad som blir ett minimikrav för de kurser som då får anses vara "obligatoriska" för Allmänkirurger enligt Målbeskrivningens C-mål (notera alltså att delmålen nedan kan variera med vad just den kursen du går täcker för delmål).

• Delmål C1: Kirurgisk patofysiologi, Basal kirurgisk teknik (BKT)
• Delmål C2: Akut kirurgi, Basal kirurgisk teknik (BKT)
• Delmål C3: Trauma (ATLS)
• Delmål C4: Anestesi och Intensivvård - Ingen kurs krävs enligt Målbeskrivningen.
• Delmål C5: Bråckkirurgi
• Delmål C6: Övre abdominell kirurgi
• Delmål C7: Kolorektalkirurgi
• Delmål C8: Bröstkirurgi
• Delmål C9: Endokrinkirurgi
• Delmål C10: Kärlkirurgi
• Delmål C11: Urologi - Ingen kurs krävs enligt Målbeskrivningen.
• Delmål C12: Katastrofmedicin
• Delmål C13: Juridik - Specifikt för Kirurger (kan ingå i kurser som innehåller Delmål A6, men kontrollera detta)

Du måste alltså själv se till att de kurser du går täcker alla delmål som kräver att du deltagit i en eller flera kurser. Nedan finns listat lite av de utbud som finns till hands. Kontrollera även med din arbetsgivare eftersom de flesta brukar annordna kurser som täcker A-mål och B-mål.

KUB-kurser

KUB-kurser är annordnade under Svensk Kirurgisk Förenings regi, och dess delförening. Det är kurser för ST-läkare inom kirurgi (och ibland för de som gör ST inom urologi, kärlkirurgi och plastikkirurgi) som är anpassade till ST-utbildningens olika delmål. För närvarande tillhandahålls kurser som täcker i princip alla C-mål utom C3, C12 och C13, men antalet tillfällen som de olika kurserna ges är olika och rekommendationen är att ansöka minst ett år innan du har tänkt att du skall gå kursen. Ansökan sker via Svensk Kirurgisk Förenings sida genom att fylla i ett formulär och kölista och väntetid hanteras centralt av KUB-sekreterare Birgitta Haglund i Uppsala som är anställd av Svensk Kirurgisk Förening och administrerar alla ansökningar och fördelar kursplatserna på de olika orterna. Du behöver bara anmäla dig en gång till en KUB-kurs, sedan står du på kölistan. Så snart ansökan kommer in registreras denna och besked lämnas att ansökan inkommit. Så fort plats erhållits meddelas detta och minst två månader innan kursstart ska kursavgiften inbetalas. Om platsen avbokas senast en månad innan kursstart återbetalas avgiften, men ej vid senare avbokning. Platser tilldelas enligt principen "först till kvarn" och man försöker tillmötesgå önskemål om kursort. Svensk Kirurgisk Förening arbetar för närvarande med att sätta upp ett förbättrat system för hantering av kurserna, mer information om det kommer framöver.

Information om vilka KUB-kurser som går närmaste tiden framöver, och även andra kurser som kan vara intressanta finns att läsa på Dr- utbildningsortalen eller i svensk kirurgisk förenings kalendarium
svenskkirurgi.se
Dr utbildning portalen

SK-kurser

Socialstyrelsen fick 2013 ansvar för de statligt finansierade SK-kurserna riktad till läkare under ST-utbildning. Många kurser är riktade mot fler specialiteter inom samma område och kurserna är ofta mer omfattande än KUB-kurserna men också ofta väldigt bra. Även andra kurser som handlar om A-mål och B-mål finns att hitta här. Ansökan och kurskatalog finns på Socialstyrelsens kurskatalog för SK-kurser:
socialstyrelsen.se/sk-kurser

ATLS

Traumakursen som anses som standard att ha gått är Advanced Trauma Life Support (ATLS). Den tillhandahålls av ATLS Sverige flertalet gånger per år, på olika platser i Sverige. Även här är det en god idé att boka kursen i god tid då väntetiden ofta är lång. All information och ansökan sker på:
atls.se

LIPUS

Även LIPUS (se sidan Utbildningskvalitet), har ett Kurskalendarium med kurser som kan vara akutella. Här kan du, precis som på kurskatalogen för SK-kurserna, även hitta kurser som uppfyller A-mål och B-mål. Kurskatalogen hittar du på:
lipus.se

Övriga kurser

Förutom ovanstående kurser så finns återkommande kurser som kan vara intressanta och även räknas in i din ST-utbildning, det är inte alltid det är lika ordnat med kursintyg som uppfyller delmål, så därför kan det vara bra att kontrollera sådant innan, om du tänkt att du skall kunna tillgodoräkna dig en kurs. Men även kurser som inte uppfyller delmål kan ju vara intressanta och lärorika. Nedanstående är lite tips på återkommande kurser som kan vara intressanta.

Leverveckan
Multidisciplinär kongress varje år om levern, leversjukdomar och leverkirurgi.
leverveckan.se

Davoskursen
Internationell kurs i kirurgisk träning, både konventionell och laparoskopisk, och ges på olika nivåer, anordnad i Davos varje år.
davoscourse.ch

STÖK: 
STÖK kurserna riktas mot ST-läkare på alla utbildningsnivåer och fokuserar på kirurgisk anatomi och teknik genom operationer i laboratoriemiljö. Kursernas uppgift är att lära ut ingrepp som du som ung kirurg är tvungen att kunna, men kanske nästan aldrig får öva. 

STÖK 1 innefattar en mängdträningskurs i buköppning, bukslutning och tarmanastomos (”In och ut utan att skada!”).
STÖK 2 fokuserar på alla vanliga öppna ingrepp som utförs en vanlig journatt (”Öppna och tag bort!”).
STÖK 3 fortsätter med en kurs i övre gastrointestinal kirurgi både nedanför och ovanför diafragma, urologi samt praktisk hantering av stapelinstrument (”Sätt ihop, deviera och stäng!”).
STÖK 4 är en avancerad kurs med traumalaparotomi vid bukskador och urakut thoraxkirurgi (”Stoppa blödningen, packa och kör!”).

Länk till https://www.traumanorr.se/