Ge kniven vidareKIRUB startade tillsammans med ST-läkarföreningarna inom obstetrik-gynekologi, ortopedi, öron-näsa-hals och urologi kampanjen Ge kniven vidare i syfte att förbättra och strukturera den kirurgiska träningen för ST-läkare inom opererande specialiteter. Ge kniven vidare centreras kring en utarbetat checklista med syfte att förbättra lärandet under operationer. Checklistan används som hjälp för att kontrollera förkunskap, diskutera rollfördelning och vem som skall göra vilka moment samt är hjälp till konstruktiv feedback. Under KIRUB-dagarna 2017 återlanserade KIRUB-styrelsen Ge kniven vidare i en ny uppdaterad tappning.

Den nya mer användarvänliga checklistan baserades på en validerad förtroende-skala som används i bland annat USA och Kanada för feedback på operation. Några av problemen med den tidigare versionen var att den var för omfattande och tog för lång tid att använda. Camilla André ST-läkare i kirurgi på Sankt Görans sjukhus gjorde ett omfattande förbättringsprojekt under 2013–2016 där Ge kniven vidare utvärderades årligen. Resultatet visade att den utvecklande feedback, given av handledaren, i samband med operation var bristfällig. Därför har nya versionen av Ge kniven vidare baserats på en av de enklaste feedbackmodellerna som kallas ”ask-tell-ask”. Kortet har även utformats men ena sidan som tydligt riktar sig till handledaren med tips för hur feedback kan ges. Detta är ett viktigt stöd för handledaren och förhoppningen är att detta skall underlätta givandet av utvecklande feedback.

KIRUB arbetar för närvarande med lokala ambassadörer (kontakter) på Kirurgkliniker i Sverige för att säkra implementeringen av nya versionen av Ge kniven vidare. Hittills har mer än 20 kliniker anslutit sig och utvärdering av projektet kommer ske fortlöpande. Har ni ingen ambassadör på din klinik och du vet någon som skulle passa, eller du är kanske själv intresserad av att bli ambassadör? Kontakta ansvarig för Ge kniven vidare i KIRUB-styrelsen, kontaktuppgifter på sidan Styrelsen. Ambassadörsrollen sker ofta tillsammans med klinikens ST-studierektor där man gemensamt informerar kollegorna på kliniken om Ge kniven vidare konceptet och har en dialog med ansvarig i KIRUB om hur arbetet fungerar. Ett bra tips att göra som ett förbättringsprojekt inom ramen för ST!

Under KIRUB-dagarna i Norrköping 2017 genomförde KIRUB en mentometerundersökning (ungefär 60 närvarande) där det tydligt framgick att behovet av strukturerad undervisning och feedback på operation är efterfrågat av oss ST-läkare. Utbildningsklimatet på de olika klinikerna efterfrågades i löptext och många av de omdömen som framkom var tyvärr av negativ karaktär. Däremot framkom att de flesta närvarande upplevde att klimatet på deras kliniker var öppet. KIRUB-styrelsen tolkade (trots den bristande vetenskapen bakom undersökningen) som ett uttryck för att det finns ett behov av att förbättra den kirurgiska/operativa utbildningen och att det finns goda förutsättningar för att göra det. Kort och gott att Ge kniven vidare är ett projekt som behövs!

För mer information rekommenderas artiklen Systematisera utbildningen för ST-läkare på operation, vägen mot att skapa framtidens vassaste kirurger, från Svensk Kirurgi 2/2017, se nedan: