Svensk Kirurgisk förenings Utbildningsbok i Kirurgi är ett mycket genomarbetat dokument från Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté som innehåller checklista för handledarsamtal, synpunkter på ST-kontrakt, kurser, målbeskrivningen och de olika delmålen, loggbok för olika kirurgiska ingrepp mm. Detta är ett mycket viktigt dokument att läsa igenom som ST-läkare.

Utbildningsboken har under senaste året genomgått en ordentlig revision och denna nya version av boken ställer betydligt högre krav på ST-utbildningen.