Ansökan om specialistkompetens

Under 2013 behövde hela 57 procent av alla ansökningar om specialistbevis i kirurgi kompletteras. Det skapar ett stort merarbete för Socialstyrelsen och bidrar till att förlänga handläggningstiderna. De som måste komplettera sina ansökningar riskerar att få en stor fördröjning med att få sitt specialistbevis. Det är alltså viktigt att det blir rätt från början. Utbildningskommittén inom Svensk Kirurgisk Förening har därför, i samråd med Lotta Anveden som är kirurg och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, tagit fram en checklista som ska underlätta ansökan. Det är bra om man redan tidigt i utbildning känner till hur specialistansökan går till. På så sätt kan man undvika kompletteringar mot slutet. Dokumentet publicerades i tidningen Svensk Kirurgi och en kopia finns nedan. Det är även viktigt vid ansökan om specialistkompetens att det framgår och att man förtydligar att man handlagt barn. Annars riskerar man att få komplettera ansökan.