Länkar

Publikationer och tidsskrifter

Dagens Medicin - Dagens Medicin online

Läkartidningen - Läkartidningen online

Forskning och vetenskap

The Cochrane Library - Evidensbaserad medicin

PubMed - Medline sökmotor

Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister - Webbsida om nationella kvalitetsregister

GallRiks - Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi

Svenskt Bråckregister - Nationellt kvalitetsregister för bråckkirurgi

Föreningar och organisationer

Moderna Läkare - Moderna Läkares webbplats

Svensk Förening för Bröstkirurgi - Delförening inom SKF

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi - Delförening inom SKF

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi - Delförening inom SKF

Svensk Förening för Traumatologi - Delförening inom SKF

Svensk Förening för Kärlkirurgi - Delförening inom SKF

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi - Delförening inom SKF

Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi - Delförening inom SKF. Laparoskopi och bukväggskirurgi

Svenska Läkaresällskapet - Svenska Läkaresällskapets hemsida

Sveriges Läkarförbund - Sveriges läkarförbunds hemsida

American College of Surgeons - American College of Surgeons hemsida

Svensk Kirurgisk Förening - Svensk Kirurgisk Förenings hemsida
Organisationen för Organdonation - Manual för operationsteknik vid donation

Utbildning

ATLS - ATLS Sveriges hemsida

laparoskopi.nu - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT). Här finns bildserier, instruktionsfilmer och operationsbeskrivningar

Medscape eMedicine - Online medical textbook

Gastrolab - Endoskopiatlas online

Videoarkivet Örebro - Unikt videoarkiv! Både laparoskopisk och öppen kirurgi, från Kirurgkliniken i Örebro.

endoatlas.com - Endoskopiatlas

doktorerna.com - Länksamling om sjukdomar och medicin

Websurg - World Electronic Book of Surgey - laparoskopisk kirurg

Gray's Anatomy of the Human Body - Online version

Övrigt

Socialstyrelsen - Socialstyrelsens hemsida

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

FASS - FASS online

Läkemedelsboken - Läkemedelsboken online

Kirurgveckan - Kirurgveckans hemsida

Internetmedicin - Aktuella behandlingsöversikter
Nordisk Kirurgisk Förening - Grundades 1893, föreningen är därmed världens äldsta internationella kirurgförening.