Om Kirurgveckan

Kirurgveckan infaller vecka 34 varje år och är Svensk Kirurgisk Förenings stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte. Värdskapet för kirurgveckan utgörs av en arrangörsklinik som tar hjälp av Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar. KIRUB deltar i arrangemanget genom att anordna föreläsningar och andra utbildningstillfällen riktade mot ST-läkare. Mer information om kommande kirurgvecka finns på:
kirurgveckan.se

Nästa års Kirurgveckan kommer gå av stapeln i Örebro! Vi ses där