KIRUB-dagarna i Växjö 11-13 maj 2016

KIRUB-styrelsen vill tacka alla deltagare under KIRUB-dagarna och framför allt alla ST-läkare i Växjö som ordnade så att detta kunde bli av. Vi hoppas att ni hade det lika bra som vi hade.

KIRUB-styrelsen tillsammans med representanter från YDK (Yngre Danske Kirurger) och FUNK (Foreningen for Unge Norske Kirurger)