KIRUB-dagarna 2019 i Stockholm

KIRURGISKA KOMPLIKATIONER

- vad varje ST-läkare ska veta -

Allmän information

Datum: Torsdag - fredag den 16-17 maj
Plats: Rönneberga Konferens, Lidingö
Adress: Rönnebergavägen 1, 181 90 Lidingö
Anmälan: Avgiften omfattar deltagande, boende och mat under de två dagarna.
Konferensavgift: 4500 kr

Utvärdering

Torsdag 16 maj

10:00-10:30   Registrering och fika
10:30-10:45   Välkommen (KIRUB-styrelsen)
10:45-11.30   70 dagar mot döden (Folke Hammarqvist)
11:30-12:00   Medtronic
12.00-12.45   Lunch
12.45-13:30   Komplikationer till följd av gallkirurgi (Jenny Rystedt)
13:30-13:50   Paus
13:50-14:40   Bukväggskomplikationer-strategi och tekniker för prevention och behandling (Ulf Pettersson)
14:40-15:10   Fika
15:10-16:00   Kolorektala komplikationer (Gabriella Jansson Palmer)
16:00-16:20   Paus   
16:20-17:20   KIRUB/Utbildningskommittén
19:00 Middag

Fredag 17 maj

08:30-09:00   Komplikationer vid obesitaskirurgi (Eva Szabo)
09:00-09:20   Paus
09:20-10:15 Fallpresentationer/ IVO-ärenden (Åke Andrén-Sandberg)
10:15-10:45   Fika
10:45-11:15   ERAS (Olle Ljungqvist)
11:15-11.30   Paus
11:30-12:00   Johnson & Johnson
12:00-13:00   Lunch
13:00-14:00  Macchiarini-fallet - egna erfarenheter och organisatoriska aspekter (Pelle Gustafsson/Karl-Henrik Grinnemo/Oscar Simonson)