Om KIRUB-dagarna

KIRUB-dagarna är det årligt återkommande vetenskapliga möte som KIRUB-styrelsen tillsammans med en arrangörsklinik annordnar för sina medlemmar varje år. Arrangörskapet ambulerar mellan olika intresserade kliniker runt om i Sverige. KIRUB-dagarna syftar till att sprida kunskap inom olika områden år från år, samt till att bidra till att skapa kontakter mellan ST-läkare runt om i landet. Om du och din klinik är intresserade av att arrangera KIRUB-dagarna, ta då kontakt med styrelsen.