Om Kirurgveckan

Kirurgveckan infaller v. 34 och är svensk kirurgis stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte. I år arrangeras den 16:e kirurgveckan. Värdskapet för kirurgveckan utgörs av en arrangörsklinik som tar hjälp av Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar. För information om kommande kirurgvecka besök www.kirurgveckan.se. KIRUB deltar i arrangemanget genom att anordna ST-luncher (korta föreläsningar lunchtid inom ämnen särskilt intressanta för ST-läkare) samt separata plenarsessioner och samverkansföreläsningar med andra delföreningar. KIRUB har en styrelsemedlem som är särskilt ansvarig för kirurgveckan och denne nås på mail kirurgveckan@kirub.se.