KIRUBs styrelse 2019-2020

Ordförande

Namn: Eyvind Johansson

E-post:  ordforande@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Mora lasarett

Vetenskaplig sekreterare

Namn: Patrik Larsson
E-post:  sekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skellefteå lasarett

Internationell sekreterare

Namn: Salim Tamimi

E-post: internationellsekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - St göran

Webmaster

Namn: Johan Olsson Hofgård

E-post:  webmaster@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Vrinnevisjukhuset Norrköping

Kassör

Namn:  Carl Johan Drott

E-post:  kassor@kirub.se

Arbetsplats: 

 

Adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening

Namn:  Karin Adamo

E-post

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Umeå Universitet

Ledamot
Namn: 
 Frida Rosén
E-post:  frida@
kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Höglandssjukhuset- Eksjö

Adjungerad Ledamot
Namn: 
 Patrik pettersson
E-post:  patrik@kiirub.se
Arbetsplats:

Ledamot
Namn
-
Souheil Reda
E-post - souheil@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Universitetssjukhuset Örebro

Valberedning

Namn - Caroline Salmén

E-postvalberedning@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Norrtälje sjukhus

Revisor
Namn
- Kornelia Axelsson, Jönköping
E-post -

Revisor
Namn
- Erik Altgärde, Jönköping
E-post -

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad av att sitta i KIRUB-styrelsen nästa år, eller om du vet någon annan som skulle passa för uppdraget.