KIRUBs styrelse 2019-2020

Ordförande

Namn: Souheil Reda

E-post:  ordforande@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Universitetssjukhuset Örebro

Vetenskaplig sekreterare

Namn - Eyvind Johansson
E-post - sekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Mora lasarett

Internationell sekreterare

Namn: Hildur Thorarinsdottir

E-post: internationellsekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund

Webmaster

Namn - Chalak Ranchber

E-post - webmaster@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Höglandssjukhuset Eksjö

Kassör

Namn - Patrik Larsson

E-post - kassor@kirub.se

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skellefteå lasarett

 

Adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening

Namn - Karin Adamo

E-post

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Umeå Universitet

Ledamot
Namn
- Maja Rooth
E-post - maja@
kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Ledamot
Namn
- Linda Bergström
E-post - linda@
kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Västerås sjukhus

Valberedning

Namn - Caroline Salmén

E-postvalberedning@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Norrtälje sjukhus

Revisor
Namn
- Kornelia Axelsson, Jönköping
E-post -

Revisor
Namn
- Erik Altgärde, Jönköping
E-post -

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad av att sitta i KIRUB-styrelsen nästa år, eller om du vet någon annan som skulle passa för uppdraget.