KIRUBs styrelse 2018-2019

Ordförande

Namn: Souheil Reda

E-post:  ordforande@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Universitetssjukhuset Örebro

Vetenskaplig sekreterare

Namn: Johanna Nordell

E-post: sekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Enköping lasarett
 

Internationell sekreterare

Namn: Hildur Thorarinsdottir

E-post: internationellsekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skånes Universitetssjukhus Malmö/Lund

Webmaster

Namn - Chalak Ranchber

E-post - webmaster@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Höglandssjukhuset Eksjö

Kassör

Namn - Patrik Larsson

E-post - kassor@kirub.se

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skellefteå lasarett

 

Ledamot och ansvarig för "Ge kniven vidare"

Namn - Nathalie Young

E-post - nathalie@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Karolinska Huddinge

Adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening

Namn - Layla Mirzaei 

E-post - layla@kirub.se

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skaraborgs sjukhus Skövde

Ledamot
Namn
- Maja Rooth
E-post - maja@
kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Ledamot
Namn
- Linda Bergström
E-post - linda@
kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Västerås sjukhus

Ledamot
Namn
- Eyvind Johansson
E-post - eyvind@
kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Mora lasarett

Valberedning

Namn - Caroline Salmén

E-postvalberedning@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Norrtälje sjukhus

Adjungerad doktorand

Namn - Karin Adamo

E-post

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Umeå Universitet

Revisor
Namn
- Elin Moltubak, Jönköping
E-post -

Revisor
Namn
- Erik Altgärde, Jönköping
E-post -

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad av att sitta i KIRUB-styrelsen nästa år, eller om du vet någon annan som skulle passa för uppdraget.