KIRUBs styrelse 2017-2018

Alla epostadresser nedan slutar på kirub.se om inget annat anges.

Ordförande

Namn - Kaj Eman

E-post - ordforande@

Sekreterare

Namn - Hildur Thorarinsdottir, Helsingborg

E-post - sekreterare@

Internationell sekreterare

Namn - Karin Adamo, Umeå

E-post - internationellsekreterare@

Kassör

Namn - Caroline Salmén

E-post - kassor@

Webmaster

Namn - Erik Levin, Norrköping

E-post - webmaster@

Ledamot

Namn - Martina Sjöbeck, Malmö

E-post - martina@

Ledamot
Ansvarig för Ge kniven vidare

Namn - Nathalie Young, Stockholm

E-post - nathalie@

Ledamot

Namn - Souheil Reda, Örebro

E-post - souheil@

Ledamot

Namn - Daniela Danneman, Eksjö

E-post - daniela@

Ledamot

Namn - Johanna Nordell, Nyköping

E-post - johanna@

Adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening

Namn - Layla Mirzaei, Skövde

E-post - layla@

Revisor
Namn
- Elin Moltubak, Jönköping
E-post -

Revisor
Namn
- Erik Altgärde, Jönköping
E-post -

Valberedning

Namn - Emma Druvefors, Jönköping

E-post - emmadruvefors[at]gmail.com

 

Valberedning

Namn - Aiham Alaraj, Göteborg

E-post - aiham.alaraj[at]vgregion.se

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad av att sitta i KIRUB-styrelsen nästa år, eller om du vet någon annan som skulle passa för uppdraget.