KIRUBs styrelse 2021-2022

Ordförande

Namn: Salim Tamimi

E-post:  ordforande@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - St. görans sjukhus

Vetenskaplig sekreterare

Namn: Frida Rosén
E-post:  sekreterare@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Höglandssjukhuset Eksjö

Kassör

Namn:  Carl Johan Drott

E-post:  kassor@kirub.se

Arbetsplats: Kirugiska kliniken - Hudiksvalls sjukhus

 

Webmaster

Namn: Johan Olsson Hofgård

E-post:  webmaster@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Vrinnevisjukhuset Norrköping

Adjungerad från Svensk Kirurgisk Förening

Namn:  Patrik Larsson

E-post - patriklarsson@kirub.se

Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - Skellefteå sjukhus

Ledamot
Namn: 
 Patrik pettersson
E-post:  patrik@kirub.se
Arbetsplats:  Kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus - malmö

Ledamot
Namn
-
 Maria Melkemichel
E-post - Maria@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska kliniken - södertälje sjukhus samt Karolinska universitetssjukhuset i solna, stockholm

Ledamot
Namn: 
Jenny Pousette
E-post: Jenny@kirub.se
Arbetsplats: Kirugiska kliniken - Lyksele sjukhus

Ledamot
Namn: 
Isabelle Nodby
E-post: Isabelle.Nodby@kirub.se
Arbetsplats: Centralsjukhuset i Karlstad

Ledamot
Namn: Sofia Dahlberg
E-post: Sofia.Dahlberg@kirub.se
Arbetsplats: Helsingborgs Lasarett

Valberedning

Namn - Souheil Reda

E-postvalberedning@kirub.se
Arbetsplats: Kirurgiska klinisken - Universitets sjukhuset örebro

Revisor
Namn
- Erik Levin - Norrköping
E-post -

Revisor
Namn
- Matle Sandsveden - Norrköping
E-post -

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad av att sitta i KIRUB-styrelsen nästa år, eller om du vet någon annan som skulle passa för uppdraget.