Om KIRUB

Föreningen Kirurger Under Utbildning (KIRUB) instiftades augusti 2001 och blev delförening i Svensk Kirurgisk Förening augusti 2003. KIRUB ska stödja och förbättra ST-utbildningen i kirurgi lokalt, regionalt och nationellt och är tänkt som en länk mellan Svensk Kirurgisk Förening och utbildningsläkarna på respektive klinik. KIRUB är årligen delaktig i anordnandet av KIRUB-dagarna och Kirurgveckan.

Är du ST-läkare, legitimerad vikarierande underläkare, specialist sedan mindre än 3 år är du automatiskt medlem i KIRUB om du är medlem i Svensk Kirurgisk Förening.

Vill du engagera dig? Maila valberedningen valberedning@kirub.se