Om KIRUB

  • KIRUB instiftades augusti 2001 och blev delförening i Svensk Kirurgisk Förening augusti 2003.
  • KIRUB ska stödja och förbättra ST-utbildningen i kirurgi lokalt, regionalt och nationellt.
  • KIRUB är tänkt som en länk mellan Svensk Kirurgisk Förening och utbildningsläkarna på respektive klinik.
  • KIRUB har delat upp landets kirurgkliniker i sex regioner.
  • KIRUB är årligen delaktig i anordnandet av KIRUB-dagarna och Kirurgveckan.
  • Är Du ST-läkare, legitimerad vikarierande underläkare, specialist sedan mindre än 3 år är du automatiskt medlem i KIRUB om du är medlem i Svensk Kirurgisk Förening.