Medlemskap

Alla legitimerade vikarierande underläkare, ST-läkare i kirurgi samt färdiga specialister sen tre år eller mindre som är medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening är automatiskt medlemmar i KIRUB. 

Som medlem får du bland annat:

- Prenumeration på Svensk Kirurgi 6 nr/år

- Prenumeration på British Journal of Surgery 12 nr/år

- Reducerad avgift till Kirurgveckan

- Möjlighet att söka föreningens stipendier

- Möjlighet att delta på KIRUB-dagarna


Hur du ansöker om medlemskap till Svensk Kirurgisk Förening hittar du på svenskkirurgi.se

Vad kostar det?

Årsmedlemskap i Svensk Kirurgisk Förening, som samtidigt innebär medlemskap i KIRUB kostar för närvarande 700:-.