Mötesplanering KIRUB verksamhetesåret 2016-2017

 • Styrelseinternat 27-28 oktober 2016.
 • Telefonmöten inom styrelsen.
 • Scandinavia Surgical Society, Köpenhamn, Karin åker 11/11.
 • KIRUB-dagarna 10-12 maj 2017 Norrköping

Mötesplanering KIRUB verksamhetsåret 2015-2016

 • Styrelseinternat 1-2 oktober 2015.
 • Möte med delföreningar inom SKF 16/10 Stockholm. Andreas och Martina närvarar.
 • Höstmöte 20/10 i Norge (motsvarande vår kirurgvecka).
 • Möte med SPK i Stockholm 23/10 samt i Malmö 22/1. Martina och Emma närvarar vid dessa.
 • AT-stämma 14-16/4 2016. Karin och Poya ska undersöka möjlighet att närvara för att representera KIRUB.
 • YDKs motsvarighet till KIRUB-dagarna i Köpenhamn 16/4. Sara och Aiham närvarar.
 • Manusstopp till Svensk Kirurgi 1/11, 7/1, 2/3 och 4/5.
 • Telefonmöten inom styrelsen. Tisdagen 13/10 kl 20-21 endast KIRUB-dagsgruppen med lokala representanter samt Layla. 11/11 20-21 planeras telefonmöte med hela styrelsen.
 • KIRUB-dagarna 11-13/5 Växjö.

Mötesplanering KIRUB verksamhetsåret 2013-2014

 • Styrelseinternat 19-20 september
 • 27/9 svenskt kirurgiskt råd, presentation av ”ge kniven vidare” , ingen kan närvara, ob-gyn får representera
 • 10/10 Möte med SPK kring kirurgveckan i Karlstad. Hanna närvarar
 • Möte med SKF 17/10 Stockholm, styrelsemöte innan 10-12 (Ebba bokar lokal+ lunch). KKF håller möte samma förmiddag, Hanna närvarar om möjligt.
 • SoS-möte 27/11 Ebba, evt ytterligare representant?
 • Tel möte pre SoS 27/12 (20.00-21.00)
 • Möte i Danmark 6-8/12 med danska ST föreningen
 • SoS möte 12/12, Ebba, evt ytterligare representant
 • Telefonmöte januari 21/1 (20.00-21.00)
 • Telefonmöte 3/3 mars (20.00-21.00)
 • AT-stämman 27-29/3, Martin ansvarig.
 • 4-5/5 UEMS, Elin och Ebba åker
 • April- Möte SKF Stockholm
 • 7-9 Maj Kirubdagarna
 • 9/6 20-21 Juni Tel möte
 • Kirurgveckan augusti v.34, årsmöte