Immateriella rättigheter

Namn

Namnet KIRUB Kirurger Under Utbildning är en registrerad ideell förening. Får användas fritt i tryckt form med hänvisning till kirub.se för mer information.

Namnet på kampanjen Ge kniven vidare är inte ett registrerat varumärke utan lanserades av KIRUB tillsammans med de ideella ST-läkarföreningarna inom obstetrik-gynekologi, ortopedi, öron-näsa-hals och urologi. Vi uppskattar om man hänvisar till KIRUB eller minst en av ST-föreningarna när namnet används i tryckt form.

Logotyp

KIRUBs logotyp får användas fritt av Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar. Logotypen får användas av annan part efter godkännande från KIRUBs styrelse vid ett styrelsemöte. 

Typsnitt

KIRUBs logotyp innehåller typsnittet Libertinus Serif  som är fritt att använda under licensen SIL Open Font License.
Ge kniven vidare korten innehåller typsnittet Nunito Sans som är fritt att använda under licensen SIL Open Font License.