Internationellt

KIRUBs styrelse arbetar med att förbättra förhållanden för utbildning, forskning och klinisk vardag både på ett nationellt och internationellt plan. Vi vill främja samarbetet globalt och jobbar framförallt emot norden och Europa. Posten som internationell sekreterare innebär framförallt att bygga kontaktnät och främja samarbete med våra grannländer Norge och Danmark. Vi har samarbete mellan ST-läkare och specialister och är igång med att bygga upp ett nätverk för kliniskt utbyte för läkare under kortare perioder. Detta är en del i arbetet som sker i Scandinavian Surgical Society (Nordisk Kirurgisk Förening) delfinansierar också tidskriften Scandinavian Journal of Surgery. I vårt arbete just nu ingår även att utvärdera examinationsformen för ST-läkare när vi blir färdiga specialister. Vi vill uppmuntra och medverka till att utforma ett lämpligt slutprov för specialister som kvalitets försäkring. En europeisk examination finns som Union Européenne des Médecins Spécialistes (Section of Surgery and European Board of Surgery) ansvara för och SKF och KIRUB tittar för närvarande på denna som en potentiell förebild.

För mer information och kontakt är ni välkomna att ta kontakt med KIRUBs Ordförande eller vetenskapliga sekreterare. Kontaktuppgifter finns under sidan Styrelsen.

ST Utomlands

Läs om att göra ST utomlands i dessa två artiklar Post doc vid Antwerpen University, Belgien av Hanna Nyström och Post doc vid Gustave Roussy i Paris av Oskar Hemmingsson. Nedan finns även tips om hur man kan göra om man vill göra utlandstjänst via Läkarbanken under sin ST.