Hur vill du lära dig bråckkirurgi?

European Hernia Society har en enkät ute till ST-läkare i hela Europa för att få en bild av hur vi tycker att vi bäst lär oss! Passa på att påverka inriktningen på vår utbildnings fundamenta!

Ta 3 mintuer och svara på deras SurveyMonkey!
Passa på att sprida till alla ST-läkarkollegor och studierektorer så vi hjälper EHS att få många och rättvisande svar! 

https://www.surveymonkey.com/r/EHScongress2019