Anmälan KIRUB-dagarna 11-13 maj 2022

Preliminärt program

När: 11-13 maj 2022
Lokal: Jan Waldenströms gata 5 21428. Malmö SUS.
Konferensavgift: 4000kr

Sista anmälningsdatum är 1a april

 • Det är till denna e-post du kommer få all information framöver
 • Den ST utbildning du går nu t.ex. Kirurgi eller Urologi
 • Namnet på sjukhuset där du är anställd
 • Staden där du är anställd
 • Namnet på kliniken där du är anställd
 • Ange vilken målbeskrivning du följer.
 • Hur många månader du gjort ST i din specialitet (det du kan räkna in i din framtida specialistansökan)
 • Den adress dit fakturan för ditt deltagande skall skickas. Separera eventuella radbyten med kommatecken.
 • Referensnummer, fråga den som administrativt har hand om anmälan till kurser på din klinik om du inte vet
 • Namnet på din klinikchef som godkänt ditt deltagande
 • Om du är medlem i Svensk Kirurgisk Förening och legitimerad vikarierande underläkare, ST-läkare i kirurgi eller färdig specialist i kirurgi sedan tre år eller mindre, så är du automatiskt medlem i KIRUB
 • Allergier, annan specialkost, alkoholfritt eller annat. Om inget lämna rutan tom.
 • Något annat du vill förmedla angående din anmälan
 • Du kommer få en bekräftelse till den e-postadress du uppgivit inom 30 min från att du skickar anmälan. Dubbelkontrollera att du inte stavat fel på din e-post innan du skickar. Får du ingen bekräftelse, titta i ditt spamfilter på din e-post. Ligger inte bekräftelsen där vänligen kontakta webmaster@kirub.se