Anmälan KIRUB-dagarna 17-19 maj 2021

Preliminärt program

Måndag 17 maj

12.00-12.30 Registrering och fika
12.30-13.00 Välkommen och information
13.00-13.45 Thoraxtrauma
13.45-14.15 Paus
14.15-15.30 Buktrauma
15.30-16.15 Paus
16.15-16.45 Öppen buk
16.45-17.15 Ryggtrauma

Tisdag 18 maj

08.00-8.30 Utställning
08.30-10.00 Katastrofkirurgi
10.00-10.30 Paus
10.30-11.00 Traumafysiologi
11.00-11.45 Workshops
11.45-12.15 Läkare utan gränser
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.45 Workshops
14.45-15.30 Paus
15.30-16.15 Workshops
16.15-16.45 Traumaradiologi
16.45-17.15 Neurotrauma

19.00 Middag

Onsdag 19 maj

8.00-8.30 Utställning
8.30-9.30 Global kirurgi del 1
9.30-10.00 Paus
10.00-10.45 Global kirurgi del 2
10.45-11.15 Paus
11.15-12.00 Rebellkirurgi
12.00-12.30 Avslutning

När: 17-19 maj 2021. Från lunch till lunch.
Lokal: Jan Waldenströms gata 5 21428. Malmö SUS.
Konferensavgift: 4000 kr. 

SISTA ANMÄLNINGSDATUM ÄR 1 MARS 2021!

 • Det är till denna e-post du kommer få all information framöver
 • Den ST utbildning du går nu t.ex. Kirurgi eller Urologi
 • Namnet på sjukhuset där du är anställd
 • Staden där du är anställd
 • Namnet på kliniken där du är anställd
 • Ange vilken målbeskrivning du följer.
 • Hur många månader du gjort ST i din specialitet (det du kan räkna in i din framtida specialistansökan)
 • Den adress dit fakturan för ditt deltagande skall skickas. Separera eventuella radbyten med kommatecken.
 • Referensnummer, fråga den som administrativt har hand om anmälan till kurser på din klinik om du inte vet
 • Namnet på din klinikchef som godkänt ditt deltagande
 • Om du är medlem i Svensk Kirurgisk Förening och legitimerad vikarierande underläkare, ST-läkare i kirurgi eller färdig specialist i kirurgi sedan tre år eller mindre, så är du automatiskt medlem i KIRUB
 • Allergier, annan specialkost, alkoholfritt eller annat. Om inget lämna rutan tom.
 • Något annat du vill förmedla angående din anmälan
 • Du kommer få en bekräftelse till den e-postadress du uppgivit inom 30 min från att du skickar anmälan. Dubbelkontrollera att du inte stavat fel på din e-post innan du skickar. Får du ingen bekräftelse, titta i ditt spamfilter på din e-post. Ligger inte bekräftelsen där vänligen kontakta webmaster@kirub.se